Innowacyjna technologia zwiększająca bezpieczeństwo w kopalni.

Stworzyliśmy innowacyjny system pozwalający na bezpieczny i ciągły monitoring wskazanych parametrów fizykochemicznych dla przemysłu wydobywczego

Product Image

Dofinansowanie dla projektu Watchdog w ramach międzynarodowego programu Unii Europejskiej

W ramach międzynarodowego programu ACTTiVAte finansowanego ze źródeł Unii Europejskiej nasz projekt Watchdog (WArning TeChnology for HyDrOGen sulfide early detection based on optical fibres) otrzymał dofinansowanie. Program ten skupia się na udzielaniu wsparcia młodym innowacyjnym firmom, tak aby ich działalność prężnie się rozwijała. Celem naszego projektu jest dopracowanie biznesplanu dla stworzonego w naszych murach czujnika siarkowodoru. Projekt trwać będzie trzy miesiące, w czasie jego trwania pracownicy IPT Safety będą uczestniczyć w licznych szkoleniach, treningach i będą otrzymywać wsparcie od najlepszych konsultantów. Projekt ten otwiera nam również drogę do współpracy z zagranicznymi klastrami, co mamy nadzieję jak najlepiej wykorzystać w najbliższej przyszłości.

O Firmie

Spółka technologiczna IPT Safety powstała w wyniku połączenia wiedzy i kompetencji polskich naukowców oraz firm produkcyjnych z branży wysokich technologii przemysłowych. Celem firmy jest wdrażanie polskich rozwiązań na światowym poziomie oraz podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjność technologiczną.

Product Image